Wiercenie studni głębinowych

Wiercenie studni głębinowych jest tematem dość złożonym, zwłaszcza gdy jest ona niezbędne do normalnego funkcjonowania. Dlatego też przed rozpoczęciem prac warto zorientować się jak funkcjonuje sama studnia oraz co jest niezbędne do jej posiadania.

Kilka słów na temat wiercenia studni głębinowych

Studnia głębinowa nazywana jest również studnią wierconą lub rurową. Pogłębianie tego rodzaju studni może odbywać się nawet powyżej 10 m w głąb ziemi. Dlatego też niezbędne drążenie wykonuje się przy pomocy specjalistycznego sprzętu, nazywanego wiertnicą. Jeżeli wiercenie studni głębinowej zostanie wykonane na wysokości przekraczającej 8 metrów, wówczas należy wyposażyć ją w głębinową pompę tłoczną. (Studnie głębionowe w Geofizyka) Jest to uwarunkowane faktem, że odwiert wykonany na takiej wysokości uniemożliwi zasysanie wody. Użytkowanie studni głębinowej odbywa się dzięki dwóm rurom nazywanym odpowiednio osłonową oraz filtracyjną. Pierwsza z nich dociera w okolice warstwy wodonośnej. Co do zasady powinna być ona zakończona obejmą nośną, w której to znajduje się zarówno przyłącze doprowadzające wodę, jak i zawór odcinający jej dopływ. Druga natomiast wnika bezpośrednio we wspomnianą warstwę. Wokół rury należy utworzyć specjalną obsypkę najlepiej ze żwiru. Ma ona na celu usprawnienie dopływ wody zasilającej poprawne funkcjonowanie studni.

Wiercenie studni głębinowej, a badania geologiczne

W celu ustalenia na jakiej głębokość należy dokonać wykopu  pod wiercenie studni głębinowej, zaleca się przeprowadzić niezbędne badania geologiczne. Należą do nich między innymi rozpoznanie budowy geologicznej podłoża oraz określenie warunków hydrogeologicznych obszaru kopania. Wykonanie specjalistycznych badań pomoże w doborze parametrów potrzebnych do wiercenia studni głębinowych. Głownie chodzi tu o określenie:

  • odpowiedniej średnicy rury zarówno osłonowej, jak i filtracyjnej
  • długość filtra, który powinien zostać zamontowany
  • głębokości na jakiej należy posadowić filtr.

Przeprowadzenie fachowych badań geologicznych pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych oraz czasu, jeżeli okaże się, że w pierwotnym miejscu wiercenia studni głębinowej nie znajduje się odpowiednia warstwa wodonośna.

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/pl/

Być może to też cię zainteresuje: